[ Mesaje noi · Membrii · Regulamentul forumului · Căutare · RSS ]
  • Pagina 1 din 1
  • 1
Cluburi » Cluburi » Evenimente » Art Nouveau: cea mai elegantă expoziție a anului la Peleș (22 septembrie - 22 decembrie 2013.)
Art Nouveau: cea mai elegantă expoziție a anului la Peleș
CezarData: Sâmbătă, 14 Sep 2013, 17:39 | Mesaj # 1
Admin
Grup: Administratori
Mesaje: 97
Stare: Offline
22 septembrie - 22 decembrie 2013.

Muzeul Național Peleș anunță deschiderea celei mai elegante expoziții a anului, "Art Nouveau 110 ani în România”, pe 21 septembrie 2013.

Echinocțiul de toamnă aduce o nouă expoziție la Castelul Peleș. Anii 1900 au constituit pentru Europa artistică o transformare de mentalitate și o cotitură importantă prin apariția unei concepții stilistice novatoare, stilul Art Nouveau. Principesa Maria își asumă stilul, în esența sa nonconformistă și spectaculoasă până la a-și crea aura unui personaj Art Nouveau: ea comandă arhitectului Liman și decoratorului vienez, Bernhard Ludwig interioare luminoase, primitoare, decorate după gustul său, cu elemente de stil bizantin, motive celtice, motive tradiționale românești și o distribuție a spațiilor subordonată arhitecturii moderne.

Stilul Art Nouveau a definit deopotrivă sfârșitul și începutul unui secol, conferind personalitate unei epoci și cuprinzând toate genurile artistice legate de ambientul exterior sau interior.

Regina Elisabeta și mai ales regina Maria a României au completat colecția Casei regale, constituită inițial de regele Carol I, cu achiziții importante de piese Art Nouveau, reunite în mod fericit la castelul Pelișor din Sinaia.

http://peles.ro/art-nouveau-110-ani-in-romania/DUBLĂ ANIVERSARE LA CASTELUL PELIȘOR

În anul 2013 se împlinesc 110 ani de la inaugurarea castelul Pelișor și 20 de ani de când acesta și- a deschis porțile pentru publicul larg, devenind muzeu.

Castelul Pelișor a fost construit între anii 1899-1902, de către arhitectul ceh Karel Liman (1855-1929) la comanda regelui Carol I, ca reședință a principilor moștenitori, Ferdinand și Maria.

Inaugurat un an mai târziu, la 24 mai 1903, castelul păstrează amintirea pregnantă a celei care avea să devină regina tuturor românilor, regina Maria, a regelui Ferdinand “întregitorul de neam” și a copiilor acestora.

În Actul inaugural al castelului, pictat de Maria pe pergament se consemnează:

“Noi, Carol I, rege al României, clădit-am această casă alăturea de falnicul castel Peleș pentru iubiții noștri nepoți. Sfințită de biserică spre a aduce binecuvântarea cerului, noi, Ferdinand, principe al României cu Maria, principesă primit-am în această nouă clădire, cu inima recunoscătoare și plină de dragoste. Intrat-am cu ai noștri copii, Carol, Elisaveta și Maria, în anul mântuirii 1903, iar al domniei regelui Carol al 37-lea, în ziua de 24 maiu. Dat-i-am nume, Pelișor.”

La sărbătoarea inaugurării au fost prezenți alături de monarhi și principii moștenitori, arhimandritul Nifon, ofițeri superiori ai armatei române, personalități din lumea politică și culturală, numeroși localnici.

Anii 1900 au constituit pentru Europa artistică o transformare de mentalitate și o cotitură importantă prin apariția unei concepții stilistice novatoare, stilul Art Nouveau. Principesa Maria își asumă stilul, în esența sa nonconformistă și spectaculoasă până la a-și crea aura unui personaj Art Nouveau; ea comandă arhitectului Liman și decoratorului vienez Bernhard Ludwig interioare luminoase, primitoare, decorate după gustul noului stil, cu elemente bizantine, motive celtice, motive tradiționale românești și o distribuție a spațiilor subordonată arhitecturii moderne.

După anul 1948, castelul Pelișor este preluat de către statul român, devenind Casă de creație a scriitorilor, compozitorilor și artiștilor plastici din România.

Urmare a unei îndelungate cercetări de arhivă, după anul 1989, grupul de specialiști ai M.N. Peleș a reușit să reconstituie un spațiu princiar și regal, pe baza documentelor fotografice de arhivă și respectând în bună măsură și inventarul inițial, redând patrimoniului cultural național o reședință de importanță istorică. Astfel, spațiul muzeal românesc s-a îmbogățit cu un monument de artă unic în România prin interioarele sale, decorate în stilul specific reginei Maria. Muzeul a fost inaugurat în luna februarie 1993.

De două decenii, Pelișorul justifică pe deplin speranțele publicului și încrederea pe care amatorii de artă i-au acordat-o: aici s-au organizat expoziții temporare, un parteneriat cultural expozițional cu Muzeul de Artă din Liège - Belgia, manifestări științifice care au îmbogățit prin valoarea lor datele istorice despre perechea regală Ferdinand și Maria și au valorificat colecția de artă, subliniind astfel menirea muzeului. Douăzeci de ani reprezintă doar un început, adevărat foarte promițător, concludent însă pentru un muzeu care s-a creat și s-a afirmat, dovedindu-și din plin rolul său în educarea și renașterea spirituală a vizitatorilor.

Cu prilejul acestei aniversări, Muzeul Național Peleș organizează expoziția “Art Nouveau - 110 ani în România”, o sărbătoare a acestui curent artistic.

Expoziția își propune să reunească cele mai reprezentative piese ce se înscriu în stilistica Art Nouveau, prezente în colecțiile muzeului, multe dintre ele fiind ilustrative pentru gustul artistic al reginei Maria. Ideile acesteia privind decorația de interior au fost puse în operă de Karel Liman, un arhitect puțin cunoscut în România, dar care este creatorul unuia dintre cele mai importante ansambluri monumentale din țară, reședința regală de la Sinaia.

Stilul Art Nouveau a definit deopotrivă sfârșitul și începutul unui secol, conferind personalitate unei epoci și cuprinzând toate genurile artistice legate de ambientul exterior sau interior.ARTA 1900

Arta 1900 a înflorit la răscruce de veacuri, situându-se între istorismul secolului al XIX-lea și revoluția artistică a secolului al XX-lea. A fost o mișcare autonomă, atotcuprinzătoare, de o putere și o amploare rar întâlnite în istorie. Meritul ei principal a fost acela de a fi încercat să construiască o nouă sinteză, modernă a artelor.

Pentru spiritele progresiste ale vremii, “copiii noului veac”, toată efervescența noilor curente artistice era cuprinsă în vocabula “noul” – Art Nouveau, Nieuwe Kunst, ea echivala cu modernismul – Modern Style, Stile Modernista. Ceea ce în gândirea înaintată a vremii era sinonim cu nonconformismul, cu desprinderea și eliberarea de academismul istoricist.

Arta anilor 1900, aflată sub semnul tinereții, a cuprins, în numai 20 de ani (1885 – 1905), toată Europa și America de Nord, atingând și Extremul Orient (mai ales Japonia) și a marcat puternic tot ceea ce ținea de expresia vizuală: arhitectură, arte aplicate și industriale, pictură, sculptură, grafică, decorație scenică.

Diversitatea titulaturilor prin care se afirmă acest stil demonstrează marea sa putere de pătrundere, astfel că în Franța el are mai multe denumiri: Art Nouveau, Style Guimard, Style Métro, Style Jules Verne, Ècole de Nancy etc; în Belgia: Coup de Fouet, Style Horta, Style Belge etc; în Germania: Jugendstil, Sezession sau Secession, Lilenstil, Wellenstil, Baudwurmstil; în Austria se va numi Sezession sau Secession, Wagnerstil, Hoffmanstil, Wiener Werkstatte; în Anglia: Modern Style, Morris Style, Liberty Style, Glasgow Style, Studio Style; în Italia: Stile Floreale, Stile Liberty, Stile Vermicelli; în Spania: Stile Modernista, Stile Joventud, Stile Gaudi; în Ungaria: Szecessziô, Stil Lecchner Ödön; în Olanda: Nieuwe Kunst, iar în S.U.A. : Tiffany Style, Saracenic Style; și Japonia: Nakuba – Karai.

William Morris, fondatorul mișcării “Arts and Crafts”, lansa sloganul “arta în toate”, cerând “instalarea frumuseții în obiectele de uz cotidian”, dar și în aspectul orașelor, între altele prin arhitectură și afișe. Arta afișului se naște în cadrul Artei 1900. Regina Maria era la curent cu noile tendințe artistice, ea fiind abonată la diverse reviste de decorațiuni interioare ale epocii.

Prin pătrunderea artei în viața de toate zilele, aceasta devenea mai accesibilă, mai frumoasă, mai plăcută, mai comodă. Arta trebuia deci, să aibă o tendință funcțională și pentru aceasta forma trebuia conciliată cu necesitatea. De aici se naște un alt principiu al Artei 1900: “utile cum dolci”.

Aspectul rațional nu trebuia să-l excludă pe cel simbolic, care proiecta asupra obiectelor starea sufletească a artistului, animându-le cu un dinamism uman. Căci, simbolurile sunt o manifestare a spiritului uman care exprimă, într-o formă distilată, afectivitatea și dorința, cele cunoscute și cele visate, conștientul și inconștientul.

Arta 1900 îmbogățește valențele spațiului, transformându-l astfel încât să răspundă cât mai bine nevoilor utilizatorului. Apariția electricității, utilizarea pe scară largă a sticlei sau fierului în decorațiunile interioare conferă încăperilor mai mult confort, dar și admirabile calități estetice.

Ca formă de expresie, Arta 1900 folosește laitmotivul liniei arcuite, mișcarea curbilinie, ondulatorie, ce amintește de plantele marine, liane și alge, dar și formele geometrice, rectangulare, epurate proprii Școlii din Glasgow, celei din Viena sau unor școli scandinave. Emile Gallé, fondatorul Școlii din Nancy îmbogățește stilul cu o viziune suprasimbolistă, naturalistă.ART NOUVEAU ÎN CASTELUL PELIȘOR

Arhitectul noului palat de la Sinaia a fost numit cehul Karel Liman, recomandat de celebrul său coleg francez, Charles Lecompte de Noüy. Liman studiase la Praga și München, îmbogățindu-și experiența la castelele Hohenlohe din Jabrino - Tatra și respectiv Rotschild din Viena. În anul 1894, acesta inițiază la Sinaia un program de redecorare, recompartimentare și augmentare a Castelului Peleș.

Era perioada în care se manifesta distinct contradicția dintre gustul pentru construcții greoaie, încărcate, tributare istorismului și posibilitățile izvorâte din avântul noului suflu industrial, de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, când s-au impus materiale de lucru novatoare precum sticla și fierul, ce vor influența întreaga viziune arhitecturală a epocii. În construcția Palatului Pelișor se simt deopotrivă cele două orientări. Păstrând aspectul exterior al clădirii, în spiritul arhitecturii specifice zonei Pădurea Neagră, Liman organizează spațiul interior conform noii concepții despre habitat, bazată pe coordonate ale luminii și aerului ce intră în relație directă cu nevoile naturii umane, devenind deosebit de funcțional.

Fiecare din cele 70 de încăperi, au caracteristici proprii, atât din punct de vedere formal - decorativ cât și structural arhitectonic; luminatoarele și vitraliile ferestrelor stabilesc relația interior-exterior într-un joc de umbră și lumină. Soluțiile arhitecturale și inginerești ale cehului Karel Liman vădesc similitudini cu inovațiile contemporanului său, arhitectul belgian Victor Horta. Difuzarea și receptarea spiritului și conceptelor Art Nouveau a fost posibilă, mai ales prin circulația publicațiilor vremii. În biblioteca Muzeului Național Peleș se păstrează o mare parte din colecția revistei de informare și documentare „Deutsche Kunst und Decoration”, fondată în 1897.

Dintre interioarele Palatului Pelișor se distinge, cu certă valoare de unicat, „Camera de aur” a reginei Maria. Descoperim aici, emblematic, fascinația pe care miturile celtice și scandinave au exercitat-o asupra „Reginei Artiste” numită de Hanna Pakula „Ultima romantică”; interiorul camerei este marcat de bolți cu arcuri în ogive, ce se îmbină într-un luminator, decorat cu o monumentală cruce celtică (motiv reluat și în alte interioare). Solemnitatea artistică a acesteia e contrabalansată de mișcarea ritmic-fluentă, zoomorf-vegetală a entrelac-urilor. Mitologia celtică a inspirat deopotrivă un alt element decorativ - ramura de ciulin - care acoperă în întregime pereții Camerei de aur, motiv realizat în stuc aurit. Considerat în Scoția simbolul regenerării și al veșniciei, ramura de ciulin este de asemenea emblema Lorenei, a orașului Nancy, orașul lui Emile Gallé, a fraților Daum și a altor artiști reprezentativi ai curentului Art Nouveau. Multe dintre piesele de artă decorativă din anii 1900 sunt decorate cu aceste elemente descrise în spațiul plin de încărcătură simbolică al „Camerei de aur”. În primul rând, piesele de bronz ale artistului vienez Gustav Gurschner, premiat la Expoziția Universală de la Paris (1900) cu o medalie de argint și una de bronz; în colecția Muzeului Național Peleș se află o garnitură de vase decorate cu motivul crucii celtice, entrelac-uri și motive zoomorfe. Piesele artistului austriac se remarcă prin imaginația și perfecțiunea realizării tehnice, chiar și atunci când atenția sa se îndreaptă spre obiecte de uz cotidian, servicii de birou, coupe-papier-uri. Simțul formei, al modelajului îl definesc pe Gurschner - sculptorul. El alege de cele mai multe ori în decorație chipul feminin delicat și sensibil.

Pe aceleași coordonate stilistice se înscriu piesele semnate de orfevrul münchenez Max Ströble; pocalele sale din argint ciocănit înnobilate cu pietre semiprețioase sunt decorate cu entrelac-uri, aspectul lor oscilând de multe ori între decorativul laic și al obiectului de cult.

Se cuvine remarcat serviciul de lavoar al reginei Maria, atribuit americanului Louis Comfort Tiffany: piesele din aramă ciocănită au forme austere, ordonate, fiind decorate cu motivul crucii gamate, acoperite cu email în tonuri violente de albastru cobalt și verde smarald.

În sfârșit atragem atenția asupra colecției de sticlărie semnată Emile Gallé. Se află aici piese remarcabile: delicatul „Clair de lune”, datată 1900, precum și „Muza paradisiacă”, una dintre piesele rarisime ale acestui magician al sticlei, dar atât de reprezentativă pentru creația Art Nouveau.Muzeul Național Peleș – Sinaia – str. Aleea Peleșului nr. 2 – www.peles.rotel: 0244 310 918 | fax: 0244 312 416 | contact@peles.ro


Cezar C. Viziniuck
 
Cluburi » Cluburi » Evenimente » Art Nouveau: cea mai elegantă expoziție a anului la Peleș (22 septembrie - 22 decembrie 2013.)
  • Pagina 1 din 1
  • 1
Căutare: